Pogoji uporabe spletne telovadnice Varuha zdravja

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE TELOVADNICE VARUHA ZDRAVJA POZORNO PREBERETE SPODNJE POGOJE UPORABE (V NADALJEVANJU POGOJI).

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju Vzajemna), v sodelovanju s partnersko družbo T4me Ltd (v nadaljevanju partner), brezplačno omogoča in zagotavlja spletno telovadnico Varuh zdravja (v nadaljevanju spletna telovadnica) vsem, ki želijo telovaditi prek spleta, in sicer ob vadbah v živo ali ob posnetih vadbah.

Z vključitvijo v spletno telovadnico dobite:

 • Vsak dan veliko izbiro vrhunskih spletnih vadb: od aerobike in vadb za hujšanje do joge in pilatesa.
 • Neomejen dostop do knjižnice vseh preteklih vadb.
 • Brezplačen vadbeni program, prilagojen vašim potrebam in vadbenim ciljem.
 • Nasvete in strokovno podporo naših vrhunskih trenerjev.
 • Vse vadbe v slovenskem jeziku.
 • Obveščanje o prihajajočih vadbah in ostalih novostih v spletni telovadnici.

1. UPORABNIKI

Uporabnik spletne telovadnice postane posameznik, ki izpolni prijavni obrazec in sprejme te pogoje in Splošne pogoje programa aktivnega varovanja zdravja Varuh Zdravja (v nadaljevanju registracija). Članstvo v spletni telovadnici začne posameznemu uporabniku teči od dneva pravilne registracije ter se zaključi z odjavo oziroma z dnem ukinitve spletne telovadnice.

Uporabnik je seznanjen in se strinja s tem, da se hkrati s prijavo v spletno telovadnico vključi tudi v program Varuh zdravja, ki ga svojim zavarovancem in drugim posameznikom nudi Vzajemna.

Z vključitvijo v program Varuh zdravja postane oseba, ki ni zavarovanec Vzajemne, upravičena do koriščenja določenih ugodnosti, ki jih tovrstnim osebam nudi program Varuh zdravja. Zavarovanec Vzajemne, ki se v program Varuh zdravja vključi hkrati s prijavo v spletno telovadnico, je upravičen do koriščenja vseh ugodnosti, ki mu skladno s splošnimi pogoji pripadajo glede na število že sklenjenih zavarovanj pri Vzajemni. Za zavarovance Vzajemne, ki so že vključeni v program Varuh zdravja, se s prijavo v spletno telovadnico, njihov status v programu Varuh zdravja ne spremeni.

2. ODGOVORNOST UPORABNIKOV SPLETNE TELOVADNICE

Če uporabnik v spletni telovadnici ali preko drugih spletnih kanalov spletne telovadnice, objavi sporno vsebino ali povezavo do take vsebine (nestrpna, sovražna vsebina, pornografska vsebina ipd.), bo tovrstna vsebina ali povezava nemudoma odstranjena. Vzajemna si pridržuje pravico, da bo, če bo seznanjena o objavi sporne vsebine ali povezave, takšno vsebino ali povezavo brez opozorila odstranila s spletne telovadnice ali iz njenih drugih spletnih kanalov. Vzajemna lahko uporabniku, ki je objavil sporno vsebino ali povezavo, onemogoči dostop do njegovega profila v spletni telovadnici.

3. PLAČILO

Vse storitve spletne telovadnice so brezplačne.

4. UGODNOSTI

Vzajemna na spletni strani predstavlja določene ugodnosti, ki jih uporabnikom spletne telovadnice in/ali zavarovancem Vzajemne nudijo njeni partnerji, ki so vključeni v program Varuh zdravja. Vzajemna ne odgovarja za kvaliteto in način izvedbe storitve, ki je predmet ugodnosti posameznega njenega partnerja.

5. KONTAKT

Uporabnik lahko morebitna vprašanja ali pripombe v zvezi s temi pogoji pošlje na e-naslov: info@vzajemna.si.

6. MOBILNE STORITVE

Storitve spletne telovadnice lahko vključujejo nekatere storitve, ki so na voljo na mobilnih napravah, vključno z (i) možnostjo nalaganja vsebine preko mobilne naprave, (ii) možnostjo iskanja po storitvah in spletni strani prek mobilne naprave in (iii) možnostjo dostopa do nekaterih funkcij prek aplikacije, ki se prenese in namesti na mobilno napravo. Uporabniku se lahko glede na način dostopa do spletne strani in njenih storitev z mobilno napravo, obračunajo običajni stroški, stroški prenosa podatkov in drugi stroški izbranega ponudnika mobilnih storitev.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI VZAJEMNE

Vzajemna uporabniku svetuje, da se pred pričetkom vadbe v spletni telovadnici posvetuje z osebnim zdravnikom in preveri, če so vadbe v spletni telovadnici zanj ustrezne. Če zdravnik uporabniku odsvetuje izvajanje vadb, naj jih uporabnik ne izvaja oziroma jih ob odločitvi, ki je drugačna od nasveta zdravnika, uporablja izključno po lastni presoji in na lastno odgovornost. Če uporabnik kadar koli med vadbo občuti šibkost, bolečino, omotičnost ali zadihanost priporočamo, da vadbo takoj preneha izvajati.

8. ZAŠČITA VSEBINE

Celotna vsebina (vključno z video-vsebinami) na spletni strani je last Vzajemne, zato je brez predhodnega soglasja Vzajemne prepovedana kakršnakoli javna uporaba, izvajanje, prenašanje, predvajanja, prikazovanja, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna transmisija, sekundarno radiodifuzno izvajanje, dajanje na voljo javnosti, predelava, avdiovizualna priredba, distribuiranje, dajanje v najem ali kakršenkoli drug način javne uporabe vsebin na spletni strani.

9. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V nadaljevanju so podane pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov uporabnika spletne telovadnice. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov v Vzajemni lahko uporabnik prejme v Politiki zasebnosti Vzajemne, ki je dostopna na www.vzajemna.si.

S pristopom k spletni telovadnici in sprejemom teh pogojev lahko Vzajemna obdeluje osebne podatke uporabnika skladno s tem poglavjem. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnika je sklenjena pogodba/vključitev oziroma privolitev uporabnika.

Za namen izvajanja storitev spletne telovadnice uporabnik ob registraciji Vzajemni posreduje osebne podatke (zlasti ime, priimek, naslov, davčna številka, elektronski naslov, mobilni telefon), potrebne za enolično identifikacijo in izvajanje spletne telovadnice. Ti podatki se bodo uporabljali tudi za potrebe izvajanja programa Varuh Zdravja skladno s pogoji tega programa.

V okviru izvajanja spletne telovadnice bo Vzajemna spremljala tudi podatke o vadbenem cilju uporabnika, o izbranih vadbah in o aktivnostih, ki jih uporabnik izvaja v spletni telovadnici, vključno z informacijami o uporabi aplikacije (npr. pogostost uporabe aplikacije, časovni okviri uporabe aplikacije, IP naslov, tip brskalnika, ipd.).

Zbrane osebne podatke uporabnika bo Vzajemna lahko obdelovala za naslednje namene:

 • Upravljanje uporabniškega računa in zagotavljanje vseh funkcionalnosti spletne telovadnice.
 • Razumevanje in analiziranje uporabniških trendov zaradi razvoja in izboljševanja spletne telovadnice.
 • Priprava vadbenega programa, prilagojenega potrebam in vadbenim ciljem uporabnika.
 • Nudenja raznih ugodnosti in popustov.
 • Komuniciranja z uporabniki, zlasti obveščanja o spletnih vadbah, novostih spletne telovadnice, podobnih storitvah in ostalih informacijah prek elektronske pošte ter kratkih SMS in MMS sporočil.
 • Obveščanja uporabnika pred pričetkom izbranih vadb skladno z izbranimi nastavitvami prejemanja elektronskih sporočil.
 • Izvajanje segmentiranega neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profila, če uporabnik v to privoli.

Osebnih podatkov uporabnika Vzajemna ne posreduje tretjim osebam. Izjema je zunanji pogodbeni partner (obdelovalec), ki v imenu in za račun Vzajemne izvaja posamezne obdelave osebnih podatkov za namen izvajanja spletne telovadnice. Obdelovalec je registriran za opravljanje svoje dejavnosti in zagotavlja ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov.

Osebne podatke uporabnika bo Vzajemna hranila še 3 leta po prenehanju uporabe spletne telovadnice.

10. SPREMEMBE POGOJEV/UKINITEV

Vzajemna lahko te pogoje kadarkoli spremeni. Če pride do spremembe pogojev, bodo uporabniki o tem obveščeni z obvestilom na straneh spletne telovadnice oziroma na drug primeren način. Pomembnejše spremembe bodo začele veljati najmanj 30 dni po tem, ko bodo uporabniki obveščeni o spremembi. Če se uporabnik po začetku veljavnosti sprememb teh pogojev ne bo odjavil s spletne telovadnice, se šteje, da se strinja s spremembami.

Vzajemna si pridržuje pravico ukinitve storitve spletne telovadnice iz poslovnih ali drugih razlogov.

BREZPLAČNE SPLETNE VADBE ZA VSAKOGAR

Registrirajte se in si zagotovite neomejen dostop do vadb v živo in posnetkov treningov, ki jih vodijo vrhunski inštruktorji. Za vadbe ne potrebujete nobene fitnes opreme ali športnih pripomočkov.

ZAČNI TELOVADITI ZDAJ!